Kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva 31. 10. 2019

Na základě plnění našeho volebního programu zveřejňujeme kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo ze dne 31. 10. 2019. Materiály jsme získali na základě oficiální žádosti o informace podle zákona (neformální e-mailové žádosti nebylo vyhověno se zdůvodněním, že materiály jsou k nahlédnutí osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách). Na záznam z jednání […]

Podklady pro 8. jednání zastupitelstva 12. 12. 2019 v 17:30 – aktualizace

Zveřejňujeme poskytnuté podklady pro 8 jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo, které se uskuteční 12. 12. 2019 od 17:30 na Obecním úřadě Nové Sedlo. Aktualizace 11. 12. 2019: Doplnění programu úřadem: Úprava navrženého jednacího řádu: Protinávrh J. Zídka: Srovnání jednacích řádů: Verze navržená P. Sýkorou Verze navržená J. Zídkem pozvánka povinně jen na úřední desce v […]

Alibismus – článek neotištěný v obecním zpravodaji

V dřívějších vydáních Novosedelského zpravodaje bylo běžné, že k zaslaným článkům pan Sýkora ihned napsal reakci. Nyní už zveřejnil pouze tu reakci a zaslaný článek jenom komentuje aniž by ho zveřejnil s chabou výmluvou na nedostatek prostoru a zaslání po údajné uzávěrce (jak tedy může na článek komentovat a opírat se i o průběh jednání […]

Mulčovací stroj – jak to bylo doopravdy?

Jaroslav Zídek Pokud nechcete číst text celý, přesuňte se nakonec, kde je shrnutí faktů a uvedení tvrzení pana Sýkory na pravou míru… Již na květnovém jednání zastupitelstva jsem byl panem Sýkorou nařčen, že jsem měl vybrat a koupit špatný typ mulčovače. Konfrontace s opakovala i na říjnovém jednání, kdy jsem údajně měl koupit „sekačku“, ke […]