Kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva 31. 10. 2019

Na základě plnění našeho volebního programu zveřejňujeme kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo ze dne 31. 10. 2019. Materiály jsme získali na základě oficiální žádosti o informace podle zákona (neformální e-mailové žádosti nebylo vyhověno se zdůvodněním, že materiály jsou k nahlédnutí osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách). Na záznam z jednání […]

Podklady pro 8. jednání zastupitelstva 12. 12. 2019 v 17:30 – aktualizace

Zveřejňujeme poskytnuté podklady pro 8 jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo, které se uskuteční 12. 12. 2019 od 17:30 na Obecním úřadě Nové Sedlo. Aktualizace 11. 12. 2019: Doplnění programu úřadem: Úprava navrženého jednacího řádu: Protinávrh J. Zídka: Srovnání jednacích řádů: Verze navržená P. Sýkorou Verze navržená J. Zídkem pozvánka povinně jen na úřední desce v […]

Záznam ze 7. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo 31. 10. 2019

Při otevření videa v novém okně naleznete po rozkliknutí popisu pod videem odkazy na časy jednotlivých bodů jednání. Můžete tedy pohodlně přeskočit jen na to, co Vás zajímá. Podklady k jednání, které jsme měli k dispozici, naleznete ve zvláštním příspěvku. Časy: 00:35:01 Bod 1. Volba návrhové komise 00:56:01 Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu 00:01:26 Bod […]

Podklady pro 7. jednání zastupitelstva 31. 10. 2019 v 17:00

FB událost jednání zastupitelstva V rámci plnění našeho volebního programu – bodu transparentnost – zveřejňujeme podklady pro jednání (částečně anonymizované v plném rozsahu poskytnutém Obecním úřadem NAŠIM zastupitelům). Pozvánka – informace o konání na úřední desce: Program a poskytnuté podklady: 1. Volba návrhové komise 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu 4. Kontrola usnesení z […]