Alibismus – článek neotištěný v obecním zpravodaji

V dřívějších vydáních Novosedelského zpravodaje bylo běžné, že k zaslaným článkům pan Sýkora ihned napsal reakci. Nyní už zveřejnil pouze tu reakci a zaslaný článek jenom komentuje aniž by ho zveřejnil s chabou výmluvou na nedostatek prostoru a zaslání po údajné uzávěrce (jak tedy může na článek komentovat a opírat se i o průběh jednání zastupitelstva po uzávěrce?). Pan Sýkora s panem Dostálem na nepohodlné otázky zkrátka odpovídat nejen že nebudou, ale přistupují k jejich cenzuře v předvečer 30. let od pádu totality…

A nyní již nezveřejněný článek:

Alibismus? Ano, alibismus!

Vážení spoluobčané,

se zájmem, úsměvem a pocitem zmaru jsem si přečetl reakce pana starosty, hlavy obce, na dotazy pana Stejskala. Pozornější si jistě všimli, jak umně pan Sýkora (nebo autorka článku?) za pomoci mnoha vykřičníků z odpovědi vybruslil a neodpověděl, ale obvinil nás ze lží a polopravd.

Polopravdy se však paradoxně dopustil pan Sýkora (nebo autorka článku?) ve zmíněném článku – už mnohokrát bylo vysvětleno, že Městský úřad v Žatci se vyjadřuje pouze k formální stránce žádosti o změnu územního plánu a jako nadřazený subjekt. Pokud to srovnáme s oním „hloupým taxikářem“ z minula, je to asi jako kdyby si onen taxikář bez řidičáku podal žádost o koncesi, úřad ji přijal s tím, že koncesi udělí až po získání průkazu, avšak onen taxikář přijetí žádosti bude prezentovat tak, že může klidně taxikařit, protože úřad žádost přijal. Takovýchto polopravd se pan Sýkora a jeho dcera dopustil před volbami i po nich mnoho a obviňují z toho nás. Ostatně, stále čekám na odpověď na otázku, kde jsme v našem programu měli uvedené lži a házení špíny. Dovolím si zde však souhlasit – jistě se mnoho polopravd a lží ještě dozvíme, ale ne od nás.

Konečné rozhodnutí nad změnou územního plánu má zastupitelstvo volené občany. Můžu znát onoho „dvoutřetinového zemědělce“ dlouho ale v tomto případě by do toho, zda se na Číňovském vrchu bude nebo nebude těžit, mělo mluvit více lidí, protože je to příliš velký zásah do krajiny.

Pan starosta (nebo autorka článku?) se dále ohání jakousi většinou v zastupitelstvu, kterou jsme pro zastavení pískovny údajně měli. Není to tak úplně pravda. Pan místostarosta po novém roce otočil a chtěl s pískovnou vyjednávat o případných podmínkách nebo vyhlásit referendum. Takto svůj postoj také veřejně prezentoval na setkání s občany v lednu na sále hospody a potvrdil to na osudném zastupitelstvu v Břežanech. A já se tedy táži: Co jste tedy za půl roku pro Obec a její občany s pískovnou vyjednali? Budou to slíbené miliony pro obec ročně? Nebo to zase budou „drobné“ a pár fůr písku? A pro koho vlastně? Zveřejníte už konečně pravidla a postup pro získání „písku zdarma od pískovny pro občany“? Zveřejníte dojednané podmínky před schválením? Platí pořád požadavek na referendum o pískovně? Nebo se bude milý Kamil i nadále budeš otáčet jako pohádkový větrný kohout na kostele podle směru větru? Vyhlásíte referendum???

Aby to nebylo jenom o pískovně, chtěl bych se také pozastavit nad oním experimentem, kterého jsem měl být účasten. Z onoho experimentu Obec dodnes těží – dotace na kostel, výročí obce a další akce jsem začal připravovat ještě já aniž bych zaměstnával rodinného příslušníka. Obec dostala 40 tisíc za vítězství v soutěži a dalších 150 tisíc dostane za plynovod. Opravy probíhaly, probíhají a probíhat budou bez ohledu na to, kdo v sedčické Jednotě sídlí dnes, a kdo tam možná bude sídlit zítra (kolují různé zvěsti o tom, pro koho se vlastně Kulturáček opravoval a útočný tón obce vůči Spolku jim přidává na vážnosti).

Dále jsem byl nařčen z toho, že jsem měl údajně předložit návrhy na zastupitelstvu, které byly neúplné. Kdo chce, může si pustit záznam a uvidí, že se jedná o další lež. Dotace na wifi zdarma se setkaly s radikálním odporem, takže nemělo smysl o nich dále diskutovat. Návrh na řešení situace v Sedčicích jsem skutečně přednesl a nejen to. Já jsem z pozice starosty se zastupiteli i občany situaci v Sedčicích řešil aktivně – sešel jsem se s majitelem bytů, proběhlo i veřejné setkání v lokalitě, pokusili jsme se zapojit tamní spoluobčany do úklidu obcí a to bez finanční účasti obce v rámci veřejné služby! Zvažovali jsme vyhlášení bezdoplatkové zóny, aby už nemohlo docházet k dalšímu sestěhovávání lidí na dávkách. Co pro řešení situace udělal za půl roku vlády pan Sýkora s panem Dostálem? Po urgencích a stížnostech odvezli pár pytlů s odpadky a i to jim bylo proti srsti. Návrh pana starosty na zřízení hřiště u školy také nebyl zrovna úplný – žádné podklady, ani katalog dodavatele, jsme nedostali.

Občané! Zajímejte se a ptejte se, co pan Sýkora s panem Dostalem pro Vás dělají a nedovolte jim jejich alibismus „my nic – za všechno může Zídek a jeho poradci“. Starosta má pracovat pro Vás a Vy vidíte výsledky každý den. Vy máte právo vznášet požadavky! A já věřím, že to bude dříve, než ve volbách – v referendu.

Jaroslav Zídek

Článek byl datovou schránkou (lze tedy podání doložit) zaslán 1. 11. 2019, uzávěrka měla údajně být 25. 10. 2019. Oznámení o nezveřejnění článku mi bylo doručeno 14. 11. 2019 přičemž zpravodaj byl dle tiráže vydán 13. 11. 2019 a distribuován 15. 11. 2019. Ve zpravodaji se pan starosta viditelně do zaslaného článku opírá a zmiňuje i dění na zastupitelstvu 31. 10. 2019, tzn. rovněž po uzávěrce.