Arogance moci – žádosti o informace

Z pozice občana a zastupitele jsem požádal o sken kompletního zápisu z jednání zastupitelstva a to elektronicky podepsaným dokumentem zaslaným datovou schránkou. Tedy tak, aby bylo podání prokazatelné a doložitelné.

žádost o zápis

Očekával jsem rychlé vyřízení, neboť jsou jednání zastupitelstva veřejná, jednání jsem se jako zastupitel účastnil a nejedná se o nic utajovaného. Bohužel se tak nestalo.

žádost o informace zápis odpověď

Nevyřízení žádosti kvůli zástupným problémům jsem si samozřejmě nenechal líbit …

žádost o informace reakce na odpověď

A nakonec jsem se dočkal.

anonymizovaný zápis

Čeho jsem se však nedočkal je zveřejnění odpovědi na žádost na webových stránkách tak jak vyžaduje zákon. Nabízí se otázka, komu a proč vyhovuje nezveřejňování odpovědí na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění (Zákon o svobodném přístupu k informacím) – odpověď je jednoduchá a naleznete ji v Novosedelském zpravodaji, kde si pan Sýkora na takovéto žádosti stěžuje.

Až se bude pan Sýkora vymlouvat na nedostatek času a zahlcení Obce a Obecního úřadu žádostmi, myslete na to, že se může jednat i o takovéto malichernosti, které mohou být vyřešeny obratem. Zápisy z jednání jsou pořizovány elektronicky a přijatá pošta se skenuje do spisové služby. Poskytnutí těchto dokumentů tedy zabere skutečně jen pár sekund. Bohužel, pokud bychom o ně nežádali oficiálně, pravděpodobně bychom je nikdy nedostali. Že se nejedná o nic složitého se občané ale nedozví, protože na elektronické úřední desce se odpovědi nezveřejňují a panu Sýkorovi to dává politické náboje k napadání oponentů ve zpravodaji (pomíjím fakt, že zpravodaj obecního úřadu by k vyřizování osobních útoků sloužit neměl!).

Takováto arogance moci je tím důvodem, který mě osobně přiměl ke kandidatuře. Co se asi bude dít, až budeme žádat o nějaké citlivější informace – třeba důležité smlouvy nebo informace o veřejných zákázkách za “velké peníze”?

I na to Vám mohu odpovědět – informace o zakázce (výběru dodavatele, konkurenčních nabídkách) na opravu kostela v Žaboklikách v hodnotě téměř 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) jsem dodnes nedostal a proto jsem podal stížnost na nečinnost, kterou měla obec předat na Krajský úřad Ústeckého kraje k řešení. Bohužel, dosud opět bez výsledku.

Co by se asi stalo, kdybych i nadále byl ve funkci starosty a panu tehdy zastupiteli Sýkorovi neodpověděl na jeho žádost o informace k právním službám a technickému dozoru, nechci domýšlet. Tuto odpověď jsem poskytl přestože jsem již nebyl ve funkci starosty, avšak stejně jsem i nadále pranýřován.

Pro výkon funkce zastupitele se předpokládá dostatek informací. Na ty však mají nárok i občané, pokud o to požádají a není to nic za co by se měli aktivní občané stydět. Zvykli jsme si se o nic nestarat, protože to za nás zařídí jiní, ale to je právě ta špatná cesta, která do politických funkcí dostává lidi buď neschopné nebo naopak všeho schopné. Ostatně, Karel Kryl pronesl památnou větu “Politikům se nevěří, politici se hlídají!” a ve vzduchu visí otázka, proč se mě a další zastupitele a občany někdo snaží od informací odříznout…

J. Zídek

žádost o doplnění info kostel žabo
odpověd kostel 1
odpověd kostel 2
odpověď kostel 3
kostel zákony
stížnost kostel

Další informace k problematice:

http://www.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace/zadam-o-informace

https://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravem-na-informace 

https://www.oziveni.cz/nase-temata/pravo-na-informace/