Pokuty udělené Obci Nové Sedlo

Na stránkách Obce Nové Sedlo se objevila odpověď na žádost o informace týkající se pokuty na základě kontroly “v červnu 2019”, za jejíž způsobení obvinil na červnovém jednání zastupitelstva a v červnovém Novosedelském zpravodaji starosta Petr Sýkora naše zastupitele Ing. Zídka a JUDr. Stejskalovou. Podívejte se na obvinění našich zastupitelů (čas od 37:39 přednastaven) Bohužel, […]

Kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva 31. 10. 2019

Na základě plnění našeho volebního programu zveřejňujeme kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo ze dne 31. 10. 2019. Materiály jsme získali na základě oficiální žádosti o informace podle zákona (neformální e-mailové žádosti nebylo vyhověno se zdůvodněním, že materiály jsou k nahlédnutí osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách). Na záznam z jednání […]