Podklady k 3. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo 18. 5. 2022

Bod č. 6 je dle sdělení OÚ bezpředmětný. Další dodatečně přidané body: Žádosti o dotaci – Rybářský kroužek a Spolek pro rozvoj Sedčic: Žádost o finanční podporu pro Spolek pro rozvoj Sedčic na úhradu elektřiny Vážení zastupitelé,chtěla bych vás touto cestou požádat o poskytnutí částky 9500,- Kč na úhradu položek spojených s navýšením cen elektřiny.Jako Spolek […]

Koridor vodního přivaděče – co s tím?

Vážení spoluobčané, jak jste již možná zjistili z úřední desky nebo z doslechu, území Obce Nové Sedlo se výhledově dotkne výstavba vodního přivaděče z Ohře pod Nechranickou přehradou do nádrž ve Vidhosticích a dále plánované přehrady v Kryrech odkud bude tlačena dále na Rakovnicko. Úcelem má být navýšení stavu Rakovnického potoka a zavlažování. Nemá smysl […]