Pokuty udělené Obci Nové Sedlo

Na stránkách Obce Nové Sedlo se objevila odpověď na žádost o informace týkající se pokuty na základě kontroly “v červnu 2019”, za jejíž způsobení obvinil na červnovém jednání zastupitelstva a v červnovém Novosedelském zpravodaji starosta Petr Sýkora naše zastupitele Ing. Zídka a JUDr. Stejskalovou. Podívejte se na obvinění našich zastupitelů (čas od 37:39 přednastaven) Bohužel, […]

Alibismus – článek neotištěný v obecním zpravodaji

V dřívějších vydáních Novosedelského zpravodaje bylo běžné, že k zaslaným článkům pan Sýkora ihned napsal reakci. Nyní už zveřejnil pouze tu reakci a zaslaný článek jenom komentuje aniž by ho zveřejnil s chabou výmluvou na nedostatek prostoru a zaslání po údajné uzávěrce (jak tedy může na článek komentovat a opírat se i o průběh jednání […]

Mulčovací stroj – jak to bylo doopravdy?

Jaroslav Zídek Pokud nechcete číst text celý, přesuňte se nakonec, kde je shrnutí faktů a uvedení tvrzení pana Sýkory na pravou míru… Již na květnovém jednání zastupitelstva jsem byl panem Sýkorou nařčen, že jsem měl vybrat a koupit špatný typ mulčovače. Konfrontace s opakovala i na říjnovém jednání, kdy jsem údajně měl koupit “sekačku”, ke […]

Arogance moci – žádosti o informace

Z pozice občana a zastupitele jsem požádal o sken kompletního zápisu z jednání zastupitelstva a to elektronicky podepsaným dokumentem zaslaným datovou schránkou. Tedy tak, aby bylo podání prokazatelné a doložitelné. Očekával jsem rychlé vyřízení, neboť jsou jednání zastupitelstva veřejná, jednání jsem se jako zastupitel účastnil a nejedná se o nic utajovaného. Bohužel se tak nestalo. […]