Zápis a záznam z 5. jednání zastupitelstva 27. 6. 2019

Tak jak jsme deklarovali v našem volebním programu, přinášíme informace z jednání zastupitelstva. Bohužel, kompletní zápis přinášíme s odstupem, neboť nám byl doručen se zpožděním díky umělým byrokratickým překážkám pana Sýkory při vyřizování naší žádosti o jeho zaslání (viz. zvláštní článek). Úroveň zpracování zápisu, který byl pořizován slečnou Sýkorovou na místě, jeho nestrannost a věcnou […]

Arogance moci – žádosti o informace

Z pozice občana a zastupitele jsem požádal o sken kompletního zápisu z jednání zastupitelstva a to elektronicky podepsaným dokumentem zaslaným datovou schránkou. Tedy tak, aby bylo podání prokazatelné a doložitelné. Očekával jsem rychlé vyřízení, neboť jsou jednání zastupitelstva veřejná, jednání jsem se jako zastupitel účastnil a nejedná se o nic utajovaného. Bohužel se tak nestalo. […]

Blíže k občanům – otevřená obec

Pokud se Vám nechce číst celý článek, přejděte na konec – naleznete tam stručný souhrn v bodech.  Transparentnost Otevřeme obec a přiblížíme ji občanům. Aktivita občanů se odvíjí i od množství informací, které mají občané k dispozici. Informace se však k občanům musí nejprve nějak dostat. A my víme, co se pro to dá udělat […]