Podklady k 3. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo 18. 5. 2022

Bod č. 6 je dle sdělení OÚ bezpředmětný. Další dodatečně přidané body: Žádosti o dotaci – Rybářský kroužek a Spolek pro rozvoj Sedčic: Žádost o finanční podporu pro Spolek pro rozvoj Sedčic na úhradu elektřiny Vážení zastupitelé,chtěla bych vás touto cestou požádat o poskytnutí částky 9500,- Kč na úhradu položek spojených s navýšením cen elektřiny.Jako Spolek […]