Podklady k 7. jednání zastupitelstva 23.11.2021 17:00

Předkládám veřejnosti podklady tak jak byly zaslány v anonymizované podobě v souladu s legislativou. Byli jsme také upozorněni, že u návrhu vyhlášek se čeká na připomínky zástupce Ministerstva vnitra a nemusí se tedy jednat o jejich konečnou podobu. Předkládám také odkaz k materiálům studie Povodí Ohře – materiály týkající se naší Obce naleznete zde. Ke […]

Podklady pro 8. jednání zastupitelstva 12. 12. 2019 v 17:30 – aktualizace

Zveřejňujeme poskytnuté podklady pro 8 jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo, které se uskuteční 12. 12. 2019 od 17:30 na Obecním úřadě Nové Sedlo. Aktualizace 11. 12. 2019: Doplnění programu úřadem: Úprava navrženého jednacího řádu: Protinávrh J. Zídka: Srovnání jednacích řádů: Verze navržená P. Sýkorou Verze navržená J. Zídkem pozvánka povinně jen na úřední desce v […]