Podklady pro 8. jednání zastupitelstva 12. 12. 2019 v 17:30 – aktualizace

Zveřejňujeme poskytnuté podklady pro 8 jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo, které se uskuteční 12. 12. 2019 od 17:30 na Obecním úřadě Nové Sedlo. Aktualizace 11. 12. 2019: Doplnění programu úřadem: Úprava navrženého jednacího řádu: Protinávrh J. Zídka: Srovnání jednacích řádů: Verze navržená P. Sýkorou Verze navržená J. Zídkem pozvánka povinně jen na úřední desce v […]

Zápis a záznam z 5. jednání zastupitelstva 27. 6. 2019

Tak jak jsme deklarovali v našem volebním programu, přinášíme informace z jednání zastupitelstva. Bohužel, kompletní zápis přinášíme s odstupem, neboť nám byl doručen se zpožděním díky umělým byrokratickým překážkám pana Sýkory při vyřizování naší žádosti o jeho zaslání (viz. zvláštní článek). Úroveň zpracování zápisu, který byl pořizován slečnou Sýkorovou na místě, jeho nestrannost a věcnou […]

Podklady k 4. jednání zastupitelstva 2019

– aktualizováno 30. 5. 2019 – V pondělí 27. 5. 2019 nám jako zastupitelům byly doručeny pozvánky k 4. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo, které se bude konat dne 30. 5. 2019 od 16:30 na OÚ Nové Sedlo. Zde jsou k dispozici poskytnuté materiály, na jejichž základě bychom měli kvalifikovaně rozhodnout a to jak v […]

Právní služby a technický dozor

Odpověď na oficiální dotaz zastupitele Sýkory na starostu Zídka, která měla být přednesena a zodpovězena na 3. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo v Břežanech – doplněná o další informace vzhledem k okolnostem. V říjnu 2018 proběhly volby, které změnily složení zastupitelstva. Předání funkce starosty panem Sýkorou novému starostovi obce proběhlo 5.11.2018 bez bližší specifikace stavu […]

Ukradené volby

Ukradené volby Petře Sýkoro, nestal jste se opětovně starostou díky vítězství ve svobodných volbách, ale jen a pouze na základě lidského selhání Kamila Dostála. Vážení čtenáři. Na zasedání zastupitelstva dne 24.4.2019 jsem byl odvolán z pozice předsedy finančního výboru a důvodem pro mé odvolání bylo, podle slov paní Zuzany Aschebrennerové to, že někteří lidé, kteří […]

Tisková zpráva: Puč v Novém Sedle – do křesla starosty se vrací Petr Sýkora

Ve středu 24. dubna 2019 proběhlo na sále myslivny v Břežanech jednání zastupitelstva. Šlo o první jednání mimo střediskovou obec, kdy vítězné hnutí vzešlé z podzimních voleb plnilo svůj předvolební slib konání výjezdních zasedání i mimo Nové Sedlo. Starosta obce Jaroslav Zídek velký počet přítomných občanů přivítal, poděkoval za účast a zájem o věci veřejné […]