Kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva 31. 10. 2019

Na základě plnění našeho volebního programu zveřejňujeme kompletní zápis ze 7. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo ze dne 31. 10. 2019. Materiály jsme získali na základě oficiální žádosti o informace podle zákona (neformální e-mailové žádosti nebylo vyhověno se zdůvodněním, že materiály jsou k nahlédnutí osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách). Na záznam z jednání […]

Záznam ze 7. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo 31. 10. 2019

Při otevření videa v novém okně naleznete po rozkliknutí popisu pod videem odkazy na časy jednotlivých bodů jednání. Můžete tedy pohodlně přeskočit jen na to, co Vás zajímá. Podklady k jednání, které jsme měli k dispozici, naleznete ve zvláštním příspěvku. Časy: 00:35:01 Bod 1. Volba návrhové komise 00:56:01 Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu 00:01:26 Bod […]