Jak volit?

Kdy volit?

Volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. V pátek 5. října budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00, v sobotu pak od 8:00 do 14:00.

Kde volit?

K hlasování se dostavte do volební místnosti, kterou máte uvedenou na obálce s hlasovacím lístkem, který obdržíte do poštovní schránky v místě trvalého pobytu. Přesné adresy volebních místností zde budou uvedeny po jejich oznámení.

Můžu volit?

Hlasování v komunálních volbách se může účastnit osoba starší 18ti let (nebo dovršící věku 18ti let alespoň druhý den voleb) s trvalým pobytem v dané obci. V komunálních volbách nelze hlasovat v jiné než stanovené volební místnosti na tzv. voličský průkaz.

Jak volit?

Vzhledem k systému přepočtu hlasů je nevýhodné, ač to tak na první pohled nevypadá, hlasovat pro konkrétní kandidáty. Nejvhodnější varianta je volba celé kandidátky a případný výběr kandidátů z jiných uskupení do maximálního počtu.

Správnost hlasování si lze ověřit v simulátoru volebních lístků.

Simulátor volebního lístku

Připravili jsme pro Vás simulátor volebního lístku pro lepší pochopení způsobu hlasování.

Pro otevření simulátoru volebního lístku klikněte zde.

Simulátor vychází z aplikace https://volby.rovnou.cz/.