1. Ing. Jaroslav Zídek

Představení kandidáta

Jméno a příjmení:

Ing. Jaroslav Zídek

Věk:

28 let

Povolání:

oblastní vedoucí sítě řeznictví (RABBIT Trhový Štěpánov, a. s.) pro severozápadní Čechy, soukromý zemědělec (Farma Žabokliky, s. r. o.)

Bydliště:

Žabokliky

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Představení kandidáta:

O politiku jsem se aktivně zajímal už na škole. Během studií jsem absolvoval zahraniční pobyty a kurzy v Polsku, Číně a Rakousku se zaměřením na kulturu, zemědělství a agroturistiku a regionální rozvoj. Hovořím plynně anglicky, pasivně německy a ovládám i základy polštiny a francouzštiny.

V současné době pracuji jako oblastní vedoucí maloobchodu, kde mám na starosti širokou škálu činností (od technického a personálního zajištění chodu prodejen, splnění legislativní a hygienických požadavků, místní propagaci a na prvním místě samozřejmě co největší spokojenost zákazníka). Ve volném čase se věnuji hospodaření v rodinné zemědělské firmě navazující na práci mého otce.

Mezi mé zájmy patří cestování, lyžování a pivo ve všech jeho formách a podobách včetně surovin a technologie výroby.

Více informací a životopis nalezneta na mém profilu v síti LinkedIn.

Motto:

Když bude 10 milionů občanů ČR jen nadávat u piva a tvrdit, že nic nezmění, bude se ten zbytek jenom smát. A to přece nechceme?

Členství v místních spolcích:

Myslivecké sdružení Břežany

Motivační otázky

Proč kandidujete? Co Vás přimělo ke kandidatuře?

Ačkoliv jsem se zařekl, že s politikou nechci mít již nic společného, přístup současného vedení obce mne přinutil k přehodnocení stanoviska.

Jako hlavní důvod byl pokus o vybudování průmyslové zóny na orné půdě na naprosto nesmyslném místě, mlžení a arogance zastupitelů a netransparentnost. Vedení obce musí jít občanům s informacemi naproti. Konečné rozhodnutí padlo ve chvíli, kdy jsem viděl stručnou pozvánku na červnové zastupitelstvo s velmi stručným a nic neříkajícím programem, přičemž program byl následně změněn a řešila se tam důležitá témata.

Co si konkrétně Vy kladete za osobní cíle v případě zvolení?

  • Zlepšit hospodaření obce – dosáhnout vyrovnaného rozpočtu při tlaku na snížení daně z nemovitostí a hledání úspor.
  • Průhledné hospodaření – rozklikávací rozpočet na webových stránkách, transparetntní účty, participativní rozpočet pro projekty občanů.
  • Efektivní hospodaření – Stanovíme jasná a spravedlivá pravidla pro příspěvky občanům, sdružením a sportovcům.
  • Spravedlivé hospodaření – spravedlivě investovat do všech přidružených obcí. Nezatracovat žádnou z nich kvůli dlouhodobě neřešeným problémům.
  • Informovanost – Blíže k občanům. Prosadím využívání obecních vývěsních ploch ve všech obcích. Budu pořádat setkání s občany obcí, v úvahu připadají i výjezdní zasedání zastupitelstva v přidružených obcích.
  • Kulturní život – vrátit život na vesnice. Stavění májek, dožínky, poutě, trhy…
  • Selský rozum – slušné chování nelze nařídit vyhláškou. Vyhlášky omezující např. sekání trávy a hluk ve skutečnosti slouží jen k eskalaci sousedských sporů.
  • Vesnice má svá specifika – jezdí tam traktory, mečí sousedovo kozy, štěkají psi, občas smrdí hnůj a práší kombajny, ale je tam také kam jít na procházku či si vyjet na kole na čerstvý vzduch.
  • Průmysl – těžba písku přináší obci nemalé příjmy, je však třeba mít na paměti, že je to něčím vykoupeno. Na prvním místě musí zůstat obec a její občané.

A v neposlední řadě budu spolupracovat se všemi nejen z naší kandidátky.

V čem konkrétně vidítě slabiny a příležitosti současného stavu?

Jako slabinu vidím znechucení občanů a pocit, že se jedná o něčem, co se jich dotýká, ale co sami nemohou nijak ovlivnit. Příležitost vidím zejména v rozvoji občanské společnosti – zapojení informovaných občanů do dění obce, vytvoření podmínek pro vznik místních iniciativ a projektů aktivních občanů.

Proč volit právě Vás?

Vím, jak má fungovat moderní obec. Mám se na koho obrátit pro radu a pomoc.

I přes vzdělání a teorii dávám přednost selskému rozumu.

Jsem možná mladý, ale ne naivní. Mám dost energie a jsem nezatížený minulostí.