2. Ing. Stanislav Stejskal

Představení kandidáta

Jméno a příjmení:

Ing. Stanislav Stejskal

Věk:

51 let

Povolání:

kouč, lektor, hudebník

Bydliště:

Sedčice

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Fotografie

Představení kandidáta:

Má povolání jsou spojená s pomocí lidem. Ať už je to profese osobního a týmového kouče pro firemní nebo individuální klientelu, nebo lektora sebepoznávacích a rozvojových programů nebo hudebníka a skladatele.

Motto:

Sdílím, abych inspiroval.

Členství v místních spolcích:

Spolek pro rozvoj Sedčic

Motivační otázky

Proč kandidujete? Co Vás přimělo ke kandidatuře?

Domnívám se, že má osobní účast ve veřejném životě a činnosti zastupitelstva obce přispějě k lepší atmosféře a dlouhodobému rozvoji.

Co si konkrétně Vy kladete za osobní cíle v případě zvolení?

Zaměřit se na hospodaření obce, dlouhodobé plánování a společenský, sportovní a kulturní život.

V čem konkrétně vidítě slabiny a příležitosti současného stavu?

V malé otevřenosti současného vedení obce a neochotě vést diskusi s občany demokratickým způsobem.

Proč volit právě Vás?

Mám zájem na rozvoji spokojeného života v našich obcích. Zároveň si myslím, že je potřeba podporovat to, co je v každém člověku dobré a chce se o to podělit s ostatními lidmi.