3. Kamil Dostál

Představení kandidáta

Jméno a příjmení:

Kamil Dostál

Věk:

49

Povolání:

obsluha skládkového stroje – elektrárna Počerady

Bydliště:

Nové Sedlo

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Fotografie

Motivační otázky

Proč kandidujete? Co Vás přimělo ke kandidatuře?

Protože se rozhoduje o nás bez nás.

Co si konkrétně Vy kladete za osobní cíle v případě zvolení?

Otevřená konverzace mezi občany.

V čem konkrétně vidítě slabiny a příležitosti současného stavu?

Neinformovanost.

Proč volit právě Vás?

Záleží mi na budoucnosti obce.