5. JUDr. Alena Stejskalová

Představení kandidáta

Jméno a příjmení:

JUDr. Alena Stejskalová

Věk:

51 let

Povolání:

kouč, lektor

Bydliště:

Sedčice

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Fotografie

Představení kandidáta:

Jsem koučka a lektorka, spolupracuji s jednotlivci a firmami na řešení jejich témat a na jejich rozvoji. Zajímají mne lidé, mám ráda přírodu, jsem příznivkyní permakulturních přístupů ke krajině a pěstování, oceňuji šikovnost a um lidí.

Motto:

Věřím v osobitost lidí a v příležitosti k růstu.

Členství v místních spolcích:

Spolek pro rozvoj Sedčic

Motivační otázky

Proč kandidujete? Co Vás přimělo ke kandidatuře?

Domnívám se, že má osobní účast ve veřejném životě a činnosti zastupitelstva obce přispějě k lepší atmosféře a dlouhodobému rozvoji.

Co si konkrétně Vy kladete za osobní cíle v případě zvolení?

Zaměřit se na zachování rázu krajiny, omezit devastační činnosti.

V čem konkrétně vidítě slabiny a příležitosti současného stavu?

Nesoulad k zásadním otázkám přináší nejednotnost postupu. Obyvatelé mají mít příležitost vyjadřovat se k tomu, co se děje v jejich obcích a okolí.

Proč volit právě Vás?

Vím, že jde o práci a energii, kterou je potřeba investovat, ne o funkci