8. Helena Hergetová (Kolářová)

Představení kandidáta

Jméno a příjmení:

Helena Hergetová (dříve Kolářová)

Věk:

57 let

Povolání:

účetní, ekonom

Bydliště:

Nové Sedlo

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Fotografie

Motto:

Miluj to, co máš. Přijmi to, co dostáváš. Dávej to, co můžeš.

Motivační otázky

Proč kandidujete? Co Vás přimělo ke kandidatuře?

Chci se podílet na rozvoji své rodné obce.

Co si konkrétně Vy kladete za osobní cíle v případě zvolení?

Naplnění volebního programu.

V čem konkrétně vidítě slabiny a příležitosti současného stavu?

Nekoncepční vedení obce a nespravedlivé rozdělení financí mezi přilehlé obce.

Proč volit právě Vás?

Historie mojí rodiny je po generace spjata s historii obce Nové Sedlo, hodlám navázat na tradici mých předků , kteří utvářeli podobu obce