9. Pavel Charvát

Představení kandidáta

Jméno a příjmení:

Pavel Charvát

Věk:

50 let

Povolání:

mistr

Bydliště:

Nové Sedlo

Politická příslušnost:

Bez politické příslušnosti

Fotografie

Představení kandidáta:

Zájmy: příroda a sport

Motivační otázky

Proč kandidujete? Co Vás přimělo ke kandidatuře?

Změna ve způsobu vedení našich obcí.

V čem konkrétně vidítě slabiny a příležitosti současného stavu?

Slabiny vidím ve způsobu komunikace. Příležitosti v osobním přístupu.