Komentář k Novosedelskému zpravodaji

Vážení čtenáři našich stránek,
chci se s Vámi podělit o názor, který jsem si udělal při čtení právě vytištěného Novosedelského zpravodaje. Asi nemám potřebu komentovat úroveň příspěvků, které spíš vypovídají o tom, kdo je píše než o čemkoliv jiném. Rád bych se pozastavil nad dvěma popsanými tématy, které spolu úzce souvisejí. První téma jsou úspěchy, kterých předchozí zastupitelstva pod vedením Petra Sýkory dosáhla a druhé téma je vyrovnaný rozpočet.
Podíval jsem se na webové stránky obce Nové Sedlo a našel jsem si  za roky 2011 až 2017 v oblasti Hospodaření tzv. Závěrečné účty. Je to zpráva o tom jestli příjmy obce v daném roce byly větší nebo menší než výdaje. Tedy jestli obec utratila víc nebo míň než získala peněz od nás daňových poplatníků, případně z jiných příjmů.
Půjdete – li do restaurace, tak tam je termín závěrečný účet celkem jasný pojem.
Podle výsledků hospodaření se domnívám, že zastupitelstvo obce přípomínalo a přípomíná takového hosta restaurace, který si objednal víc jídla a pití než měl peněz v peněžence a hostinskému pak musel odprodat vlastní televizi a ledničku. Domnívám se, že bychom měli hospodařit tak, abychom si nežili tzv. nad poměry a nechovali se jako děti, které chtějí stále nové a nové hračky, ale zodpovědně utráceli jen tolik jaké máme příjmy. Jinak žijeme na dluh, který má zaplatiti ten, kdo přijde po nás. Tedy další generace.
Abych byl transparentní, tak dále uvádím přesná čísla z webových stránek obce Nové Sedlo nebo z jednání zastupitelstva.
Jak tedy zastupitelstvo hospodařilo.
2017 záporný výsledek – 2.408.713 Kč
2016 kladný výsledek + 630.930 Kč
2015 kladný výsledek + 2.063.915 Kč
2014 záporný výsledek – 595.334 Kč
2013 záporný výsledek – 456.071 Kč
2012 záporný výsledek – 2.131.663 Kč
2011 kladný výsledek + 1.502.419 Kč
Celkově je tedy za uvedené roky převaha výdajů nad příjmy tedy záporný výsledek – 1.394.517 Kč.
To není samo o sobě tak hrozné. Podíval jsem se tedy do detailu příjmů v letech 2016 a 2015, kde jsou kladné výsledky a zjistil že v roce 2015 obec prodala pozemky za 2.211.410 Kč a v roce 2016 za 1.597.000 Kč. Tedy si navýšila příjmy odprodejem majetku. Dále jsem osobně slyšel pana Sýkoru jak na červenovém zastupitelstvu říkal, že “pískovny” přispěly do rozpočtu částkou 2.400.000 Kč.
I takové příjmy jsou mimořádné a nedá se s nimi počítat do budoucna. Jednou prostě těžba písku skončí. A domnívám se, že daň v podobě hluku, prašnosti a destrukce krajiny, kterou platí občané těžbou zasažených vesnic je taková, že není penězmi vyčístlitelná, zvlášť pokud tyto peníze plynou na úhradu ztrátového hospodaření obce.
Takže mám takový názor, že je nezodpovědné dosahovat takových “úspěchů” za obecní peníze, které jsou vykoupeny ztrátovým hospodařením, hrazeným z prodeje obecních pozemků a peněz spojených s nevratnou destrukcí krajiny, kterou máme půjčenou od dalších generací.
A pokud by dosažené “úspěchy” měly být argumentem proč volit současného starostu a jeho spolukandidáty, tak vězte, že já to mám přesně opačně, protože nemám zájem podporovat dosavadní způsob hospodaření.