Mulčovací stroj – jak to bylo doopravdy?

Jaroslav Zídek

Pokud nechcete číst text celý, přesuňte se nakonec, kde je shrnutí faktů a uvedení tvrzení pana Sýkory na pravou míru…

Již na květnovém jednání zastupitelstva jsem byl panem Sýkorou nařčen, že jsem měl vybrat a koupit špatný typ mulčovače. Konfrontace s opakovala i na říjnovém jednání, kdy jsem údajně měl koupit “sekačku”, ke které musela Obec pod vedením Petra Sýkory údajně dokoupit příslušenství. Dovolte mi, abych toto tvrzení uvedl nyní na pravou míru.

Video je přednastaveno na konkrétní bod diskuse…

Jelikož byl mulčovač financován z dotace Ústeckého kraje a žádost byla schválena zastupitelstvem ještě v předchozím volebním období, vyžádal jsem si tedy prostřednictvím zákona č. 106/2000 Sb. onu žádost, kterou níže předkládám (pomíjím fakt, že tato vydaná informace měla být dle výše zmíněného zákona rovněž zveřejněna na elektronické úřední desce, což se dosud nestalo).

Na žádosti naleznete typ stroje “Goliath GC XX-23” a to hned na dvou místech – na jednom listě figuruje dokonce podpis Petra Sýkory. Po zvážení, zda tento stroj skutečně potřebujeme (i přes dotaci fondu odpadového hospodářství je zde určitá spoluúčast), a možnostech užití stroje v našem prostředí a rozmýšlení, zda nekoupit “vyšší verzi”, která se liší pouze pohonem 4×4 jsem dospěl ke kompromisní variantě, kdy jsem zůstal u předvybraného stroje. Chtěl jsem také zamezit teoretickým problémům s nákupem jiného stroje než bylo uvedeno v žádosti o dotaci, kterou Krajský úřad tou dobou již akceptoval.

Text pokračuje dále pod skenem žádosti o dotaci …

Při úvahách na co bude stroj využíván jsem vzal v potaz zejména fotbalové hřiště v Sedčicích, pěšiny a cesty mimo obce i zapadlejší kouty uvnitř obcí. Naopak jsem zavrhl možnost mulčování jako služby pro občany i firmy (např. zabývající se pískem 😉 ), protože to podmínky dotace zakazují. K nákupu stroje jsem tedy nakonec přistoupil a zvažoval jsem formu, jakou stroj vyberu. Chtěl jsem si vyzkoušet veřejnou soutěž na menší zakázce i proto, že jsem současně žádal o dotaci na rekonstrukci kostela za mnohem vyšší peníze a s mnohem větším rizikem víceprací, zpoždění apod.

Následně jsem tedy vypsal veřejnou zakázku malého rozsahu a to formou otevřené veřejné soutěže, která se u takto malého rozsahu za pana Sýkory nedělala (pan Sýkora předkládá větší nákupy zastupitelstvu ke schválení jako hotovou věc a neobtěžuje se ani předkládáním nabídek zastupitelům). V rámci soutěže jsem přímo kontaktoval se žádostí o zaslání nabídky dodavatele v okolí, přičemž osobně jsem navštívil pouze Agrowest v Žatci, kde měl údajně pan Sýkora nákup stroje dokonce předjednán, abych se s vystaveným strojem mohl seznámit a to ještě před vyhlášením “soutěže”. Otevřená a transparentní soutěž byla navíc plně v souladu s naším volebním programem.

Zadání i výsledky soutěže, včetně povinné informace o publicitě (že “projekt byl financován z prostředků ústeckého kraje”…) naleznete v archivu elektronické úřední desky. Nelze nezmínit, že se soutěží povedlo snížit nákupní cenu oproti tehdejší ceníkové ceně 174 900,- Kč na vítězných 150 414,- Kč, tedy o 24 486,-Kč aniž by to v konečném důsledku bylo životně nutné, protože 66 % výsledné ceny Obci přispěl Ústecký kraj formou dotace.

V zadání zakázky byl stejný typ stroje, tzn. “Goliath GC XX-23“, přičemž tento stroj výrobce prezentuje jako “Travní mulčer – Speciální mulčovací traktor” a to již v základní výbavě, viz. webová stránka produktu. Jestli se muselo něco dokupovat, pak jedině proto, že zaměstnanci něco rozbili.

Při rozlepování obálek jsem, jak je z protokolu na úřední desce patrné, nebyl sám, ale byli přítomni další hodnotitelé a probíhalo pod kamerou na podatelně.

Při předání stroje jsem nijak nebyl vítězným dodavatelem upozorněn na nutnost dokoupení příslušenství, protože to nebylo potřeba. Naopak jsem se sám tázal na možnost připojení radlice, sněžné frézy nebo rotačního kartáče pro urychlení úklidu sněhu v zimě, neboť úklid sněhu se při ručním odhrnování lopatou zbytečně prodlužuje a stojí to Obec peníze za mzdy zaměstnanců (i o víkendu zatímco technika stojí nevyužitá v garáži. V okolních obcích mají díky technice za pár hodin po sněžení zaměstnanci hotovo.

Dovoluji si tedy prohlásit, že Petr Sýkora lže a šíří desinformace a nesmysly s cílem očernit mou práci. Již v žádosti o informace jsem po něm požadoval omluvu na které trvám.

Shrnutí faktů:

  • Cena mulčovače byla 174 900,- Kč, ale v ceníkové ceně, kterou se podařilo soutěží snížit. Petr Sýkora na říjnovém zastupitelstvu neuvedl správnou částku.
  • Mulčovač byl zakoupen za 150 414,- Kč včetně DPH
  • Z této částky ve výsledku Obec díky dotaci stála pouze 34 % ceny, tj. 51 140,76 Kč.
  • Zakoupil jsem typ který vybral Petr Sýkora a schválilo zastupitelstvo.
  • Stroj výrobce prezentuje jako mulčovací v základu – nejedná se o sekačku
  • Dodavatel mne na nutnost dokoupení příslušenství neupozornil – nebylo to potřeba. Naopak jsem se ptal sám na zimní výbavu.
  • Dodavatel protokolárně proškolil obsluhu.