Poděkování odvolaného starosty

Vážení spoluobčané, vážení voliči

rád bych touto cestou znovu poděkoval své rodině, přátelům, zastupitelům a podporovatelům, kteří za mnou a vedle mě stáli při výkonu funkce starosty Obce Nové Sedlo. Jsem hrdý na to, že jsem i díky Vám mohl být starostou našich krásných obcí a dát Vám naději na změnu.
Odcházíme s čistým svědomím do opozice. Svůj mandát jsem se vždy snažil vykonávat správně a spravedlivě ke všem našim občanům. Snažil jsem se narovnat vztahy s okolními obcemi a Mikroregionem Žatecko. Snažil jsem se oživit vztahy i s jinými spolky než je fotbalový klub (obě myslivecká sdružení, včelaři, rybáři, Sedčický spolek, mladí architekti “A dál?” ze Žatce, církev, MAS Vladař,…) a spolupracovat se zemědělci. Snažil jsem se dělat věci správně a pořádně, což není v naší republice a Unii byrokratů jednoduché a ne vždy je to vůbec 100 % možné. Snažil jsem se postupovat systematicky na základě faktů a důkladné přípravy a nikoliv běhat od jednoho k druhému podle toho, kdo mě zrovna pozve na pivo nebo odchytí na ulici. Snažil jsem se jako ideologický odpůrce přerozdělování peněz daňových poplatníků, aby dotace a příspěvky poskytované obcí měly alespoň jasná vymahatelná a spravedlivá pravidla a bylo transparentní, kde příspěvky pocházející od občanů ze všech obcí končí a na co jsou využity. Snažil jsem se obecní zaměstnance dotlačit k uspokojivým pracovním výkonům a to i ve spádových obcích, což nebylo zvykem a setkalo se s odporem. Snažil jsem se plnit náš předvolební program a vyhýbal jsem se střetu zájmů a kšeftům pro své kamarády.
Bohužel, tím vším jsem zřejmě proti sobě popudil ty, kteří psaná i nepsaná pravidla a závazky považují za zbytečná a ty, kteří na prvním místě vidí jen tu svou obec, své kamarády a jejich i své osobní zájmy. Doufejme, že veškerá snaha nebyla úplně marná…
Naším odchodem do opozice nic nekončí – právě naopak, něco nového začíná. Budeme i nadále hájit zájmy našich voličů a slušných lidí, pro které morálka není jen prázdný pojem. Budeme využívat našich práv a povinností ke kontrole nového vedení obce a jejich osobních zájmů. Jsme si však vědomi, že to vzhledem k předchozím zkušenostem se stylem vedení obce, vůči kterému jsme se vymezovali, a neústupností pana místostarosty, nebude jednoduché a dozvíme se o sobě spoustu “zaručených” informací. I s tím však dnes musí slušní a féroví lidé i v komunální politice počítat.
Na shledanou v lepších dobách!
Ing. Jaroslav Zídek
Opoziční zastupitel