Podklady k 2 jednání zastupitelstva 25. 6. 2020

Zveřejňujeme tak jak nám byly poskytnuty e-mailem v kompletním rozsahu anonymizované dle zákonných požadavků.

Program

Přílohy-anon

Hlavní-inventarizační-zpráva-k-31.12.2019-Obec-Nové-Sedlo-anon

Výkaz-zisku-a-ztráty-k-31.12.2019-ZŠ-a-MŠ-Nové-Sedlo

Zpráva-o-výsledku-přezkoumání-hospodaření-za-rok-2019-Obec-Nové-Sedlo

Výkaz-zisku-a-ztráty-k-31.12.2019-Obec-Nové-Sedlo

Rozvaha-k-31.12.2019-ZŠ-a-MŠ-Nové-Sedlo

Rozvaha-k-31.12.2019-Obec-Nové-Sedlo

Příloha-k-31.12.2019-ZŠ-a-MŠ-Nové-Sedlo

Příloha-k-31.12.2019-Obec-Nové-Sedlo

Předvaha-k-31.12.2019-ZŠ-a-MŠ-Nové-Sedlo

Návrh-Závěrečný-účet-obce-Nové-Sedlo-za-rok-2019

FIN-2-12M-k-31.12.2019-Obec-Nové-Sedlo

Inventurní-seznam-k-31.12.2019-ZŠ-a-MŠ-Nové-Sedlo-anon2