Podklady k 3. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo 18. 5. 2022

Folder2022-5-110009_anon

Bod č. 6 je dle sdělení OÚ bezpředmětný.

Další dodatečně přidané body:

Folder2022-5-160003

Žádosti o dotaci – Rybářský kroužek a Spolek pro rozvoj Sedčic:

mmm-001.png

Žádost o finanční podporu pro Spolek pro rozvoj Sedčic na úhradu elektřiny 
Vážení zastupitelé,chtěla bych vás touto cestou požádat o poskytnutí částky 9500,- Kč na úhradu položek spojených s navýšením cen elektřiny.Jako Spolek jsme začátkem roku nežádali o dotaci na podporu spolkové činnosti, protože jsme se domnívali, že peníze na účtu pokryjí náklady na elektřinu do konce roku 2022. Náklady na elektřinu jsou nyní de facto jedinou významnější nákladovou položkou. Máme od obce pronajatý objekt čp.46, tzv.Kulturácek, což je jediné místo v obci, kde se mohou obyvatelé potkávat. Bohužel zvýšení cen elektřiny pro nás znamená, že zálohy se nám od 1.6. zvýšily o 520,- Kč měsíčně a nedoplatek za elektřinu je 4500,- Tyto částky nejsme schopni pokrýt z peněz, které máme. Zároveň je reálné, že úprava  cen elektřiny není konečná.Z výše uvedených důvodu žádáme obec o finanční podporu ve výši 9500,- Kč. Částka bude využita výhradně na platby elektřiny spojené s objektem čp.46Věřím, že naší žádosti vyhovíteDěkuji vám
Alena Stejskalová za Spolek pro rozvoj Sedčic

navrh-rozpoctoveho-opatreni-c.2_2022

Folder2022-5-180004_anon