Podklady k 7. jednání zastupitelstva 23.11.2021 17:00

Předkládám veřejnosti podklady tak jak byly zaslány v anonymizované podobě v souladu s legislativou.

Byli jsme také upozorněni, že u návrhu vyhlášek se čeká na připomínky zástupce Ministerstva vnitra a nemusí se tedy jednat o jejich konečnou podobu.

Předkládám také odkaz k materiálům studie Povodí Ohře – materiály týkající se naší Obce naleznete zde.

Folder2021-11-160006-anonok

Ke stažení zde.

J. Zídek