Podklady pro 7. jednání zastupitelstva 31. 10. 2019 v 17:00

FB událost jednání zastupitelstva

V rámci plnění našeho volebního programu – bodu transparentnost – zveřejňujeme podklady pro jednání (částečně anonymizované v plném rozsahu poskytnutém Obecním úřadem NAŠIM zastupitelům).

Pozvánka – informace o konání na úřední desce:

informace_7zast_2019

Program a poskytnuté podklady:

1. Volba návrhové komise

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Kontrola usnesení z minulých zastupitelstev

5. Pronájem části pozemku p. č. 119/1 v k.ú. Břežany u Žatce

6. Prodej části pozemku p. č. 574/21 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce

7. Žádost o koupi části pozemku p. č. 891/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce

8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – NÁVRH

9. Plán inventur na rok 2019

10. Žádost o koupi pozemku p.č. 480/51 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce

11. Koupě osobního automobilu pro potřeby OÚ Nové Sedlo

Bez poskytnutých informací v pozvánce – informace vyžádány a poskytnuty dodatečně

Dotaz:

“k bodu č. 11 žádám doplnit alespoň základní informace – zamýšlený účel použití vozidla, kategorii vozu a předpokládanou částku. ”

Odpověď:

  • Účel použití vozidla – potřeba zajištění chodu OÚ
  • Kategorie vozu – osobní automobil, prozatímní výběr (Škoda KAROQ, Škoda KAMIQ AMBITION, Dacia Duster)
  • Předpokládaná částka – cca 400 tis. Kč

12. Koupě dodávky pro potřeby OÚ Nové Sedlo

13. Odvolání – jmenování pověřence pro OÚ Nové Sedlo

14. Směrnice č. 2/2019 pro plnění práv subjektů údajů

15. Směna pozemků v majetku obce Nové Sedlo s pozemky v majetku FARM NOVÉ SEDLO s. r. o.

Bez poskytnutých informací v pozvánce – informace vyžádány a poskytnuty dodatečně

Dotaz:

“K bodu 15 (žádám doplnit) alespoň o jaké parcely se jedná a účel směny.”

Odpověď:

Jedná se o pozemky v majetku FARM Nové Sedlo – p.č. 206 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 11449 m2 (ovocný sad) a pozemek 488/7 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce o výměře 41373 m2 (lesní pozemek). Tyto pozemky je v plánu směnit za pozemky v majetku obce, které budou právě řešeny na zasedání ve čtvrtek….proto momentálně nemůžu napsat čísla pozemků. Účelem směny je tak získat výše uvedené pozemky a udržovat je pro využití našich obyvatel pro procházky, osazení lavic…

Naše doplnění – map z katastru:

16. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019

vyrocni_zprava_skola_1819

17. Organizační