Pokuty udělené Obci Nové Sedlo

Na stránkách Obce Nové Sedlo se objevila odpověď na žádost o informace týkající se pokuty na základě kontroly “v červnu 2019”, za jejíž způsobení obvinil na červnovém jednání zastupitelstva a v červnovém Novosedelském zpravodaji starosta Petr Sýkora naše zastupitele Ing. Zídka a JUDr. Stejskalovou.

Podívejte se na obvinění našich zastupitelů (čas od 37:39 přednastaven)

Bohužel, i přes zřetelný příslib řečený na zastupitelstvu nám nebyla dokumentace poskytnuta a museli jsme o ni požádat oficiální cestou a to tak, aby byla odpověď zveřejněna i na elektronické úřední desce. Pro lepší ínformovanost jsme požádali i o informace o pokutách v předchozím volebním období.

Bohužel, zodpovědný pracovník obecního úřadu nezveřejnil přílohu (věříme že nikoliv záměrně s ohledem na obsah), přestože se má dle zákona a pokynů Ministerstva vnitra zveřejnit odpověď celá a včetně příloh.

Toto obcházení zákona a kladení překážek na cestě občanů za informacemi o dění na Obci samozřejmě budeme řešit zákonnými prostředky. Pokud si však chcete zápis z kontroly v Pečovatelské službě přečíst a udělat si na obvinění vlastní názor, nemusíte chodit na úřad – zveřejňujeme ho níže.

Pro jistotu připomínáme, že Ing. Zídek byl z pozice starosty odvolán 22. 4. 2019. Názor na zodpovědnost za pokutu vzhledem k termínům a zejména předmětu kontroly si po přečtení jistě uděláte sami …

Vyjádření starosty k žádosti o informace:

Folder2020-7-220006

Následovat budou přílohy, které úřad neprávem nezveřejnil:

Zápis z kontroly v pečovatelské službě:

Stránka-22

Příloha-II.-část-anon-

Pokuta a krácení dotace za opravu střechy kostela v Žaboklikách:

Stránka-1