Příspěvek do obecního zpravodaje

Zde je celé nezměněné znění příspěvku zaslané do obecního zpravodaje:

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

léto je za námi a ještě před nástupem zimy se po 4 letech znovu setkáme u volebních uren. Co k této příležitosti říci?

Současné vedení obce má za sebou jistě spoustu úspěšně dokončených projektů a je za nimi vidět velký kus práce. Bohužel, ne všude to může být vidět a ne všichni mohou být spokojení. Z principu asi ani nelze vyhovět všem. Vedení obce je nevděčná práce plná papírování a řešení problémů, za které obec často ani není odpovědná. Přesto lze s občany alespoň zůstat v kontaktu a snažit se pomoci vlídným slovem a přímluvou, když už to nejde jinak.

Dovolili jsme si sestavit kandidátku a připravili pro Vás volební program, který jsme sami ve svém volném čase roznášeli do Vašich schránek, protože jsme přesvědčeni, že je dobré mít nějakou pozitivní vizi do budoucna a občany o našich záměrech dostatečně informovat. Setkávali jsme se s Vámi a diskutovali nad problémy, které Vás trápí, ale i o radostech a strastech života na venkově, protože věříme, že nejlepší kontakt je tváří v tvář. Za každých okolností jsme jednali slušně a postupovali podle zákona i morálky (která je v dnešní době často pošlapávána), protože to považujeme za samozřejmost.

Chceme pro všechny naše obce v čele s Novým Sedlem to nejlepší. Dovolujeme si Vás tedy pozvat k volbám bez ohledu na to, komu chcete dát svůj hlas. Protože to nejlepší jste Vy – naši občané. Jedině Vy můžete rozhodnout o budoucnosti a ovlivnit dění v okolí našich domovů.

Ing. Jaroslav Zídek & tým kandidátky číslo 1 – Sedlo2018.cz