Volební program

Základní programové teze našeho programu pro komunální volby 2018:

1) PRŮHLEDNOST A HOSPODAŘENÍ :

Chceme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem (příjmy větší než výdaje ) a průhledně a otevřeně informovat o všech aktivitách zastupitelstva. Proto chceme volně na internetu zpřístupnit veřejný rozklikávací rozpočet a záznamy ze zasedání zastupitelstva. Máme zájem na spravedlivém hospodaření ve všech šesti vesnicích obce Nové Sedlo přiměřeně jejich velikosti. U důležitých rozvojových a majetkových témat rozhodovat na základě diskuse s občany.

Máte právo vědět co se děje s penězi a majetkem obce.

Detailnější plán pro otevřenou obec naleznete také v našem článku na toto téma.

2) ROZVOJ A BUDOUCNOST :

Budeme podporovat rozvoj krajiny a ochrany přírody ve vesnicích naší obce v souladu se zájmy obyvatel a budoucích generací.

Záleží nám na tom v jakém stavu předáme zemi našim dětem.

3) LIDÉ A PÉČE :

Chceme zachovat smysluplné činnosti jako například úklid veřejných prostranství, sportovní, kulturní, společenské a obecně občanské inciativy, svozy odpadu a biodpadu, údržbu a ochranu památek, péče o seniory a mládež a budeme podporovat další prospěšné aktivity pro rozvoj venkova například formou spolupodílení se na jejich financování.

Aby nám bylo spolu dobře.

4) BEZPEČÍ A ČISTOTA :

Budeme rozvíjet spolehlivou infrastrukturu jako jsou silnice a místní cesty, kanalizace a vytápění. Zde se jedná zvláště o bezpečnost a čistotu prostředí pro život občanů. Například optické zpomalovací pruhy, upozornění řidičů na vysokou rychlost, domovní čističky odpadů apod.

Dobrý život potřebuje dobré základy.

5) SVOBODA A TRADICE :

Plánujeme omezit nebo zastavit to co nefunguje, například formou hlasování o nejmíň užitečnou vyhlášku a rozvíjet to co na venkov tradičně patří jako třeba zahrádkářské trhy nebo vesnické zábavy a stavění májky.

Aby venkov vzkvétal.