Zápis a záznam z 5. jednání zastupitelstva 27. 6. 2019

Tak jak jsme deklarovali v našem volebním programu, přinášíme informace z jednání zastupitelstva. Bohužel, kompletní zápis přinášíme s odstupem, neboť nám byl doručen se zpožděním díky umělým byrokratickým překážkám pana Sýkory při vyřizování naší žádosti o jeho zaslání (viz. zvláštní článek). Úroveň zpracování zápisu, který byl pořizován slečnou Sýkorovou na místě, jeho nestrannost a věcnou […]