Zápis a záznam z 5. jednání zastupitelstva 27. 6. 2019

Tak jak jsme deklarovali v našem volebním programu, přinášíme informace z jednání zastupitelstva. Bohužel, kompletní zápis přinášíme s odstupem, neboť nám byl doručen se zpožděním díky umělým byrokratickým překážkám pana Sýkory při vyřizování naší žádosti o jeho zaslání (viz. zvláštní článek). Úroveň zpracování zápisu, který byl pořizován slečnou Sýkorovou na místě, jeho nestrannost a věcnou […]

Blíže k občanům – otevřená obec

Pokud se Vám nechce číst celý článek, přejděte na konec – naleznete tam stručný souhrn v bodech.  Transparentnost Otevřeme obec a přiblížíme ji občanům. Aktivita občanů se odvíjí i od množství informací, které mají občané k dispozici. Informace se však k občanům musí nejprve nějak dostat. A my víme, co se pro to dá udělat […]

Jednání zastupitelstva obce Nové Sedlo 25. 7. 2018 z našeho pohledu

Navštívil jsem se spolukandidáty schůzi zastupitelstva v Novém Sedle a rád bych se s Vámi, vážení spoluobčané, podělil o některé dojmy a postřehy. Tentokrát byla pozvánka na schůzi zastupitelstva zveřejněna na webových stránkách v řádném termínu, což na zastupitelstvu minulém bohužel nebylo (ač byl u pozvánky zveřejněné na webu nastavený správný datum). Program schůze na […]