Tisková zpráva: Puč v Novém Sedle – do křesla starosty se vrací Petr Sýkora

Ve středu 24. dubna 2019 proběhlo na sále myslivny v Břežanech jednání zastupitelstva. Šlo o první jednání mimo střediskovou obec, kdy vítězné hnutí vzešlé z podzimních voleb plnilo svůj předvolební slib konání výjezdních zasedání i mimo Nové Sedlo. Starosta obce Jaroslav Zídek velký počet přítomných občanů přivítal, poděkoval za účast a zájem o věci veřejné a ujal se vedení schůze. Při návrhu programu obsahující například řešení nevhodného stavebního provedení komunikace u novostaveb však přišel šok – doposavadní “opoziční” zastupitelka Aschenbrennerová navrhla zrušení všech bodů s výjimkou rozpočtové změny a navrhla body odvolání současného a volbu nového starosty a finančního výboru. To vše za přispění hlasu místostarosty Kamila Dostála vzešlého z řad vítězného hnutí “Sedlo2018.cz”, který však nečekaně přeběhl na druhou stranu.
“Nejvíc mě mrzí, že mi o svém záměru pan místostarosta, moje pravá ruka, nic dopředu neřekl. Nic špatného jsem neprovedl a nechápu, proč se mi nebyl schopen podívat do očí nebo alespoň zavolat.” Sdělil končící starosta. Snaha o odvolání starosty vyvolala dlouhou diskusi přítomných občanů, kteří návrh na odvolání nesli s nelibostí a ptali se na důvody náhlé změny politického kurzu místostarosty. Vždyť Kamil Dostál byl velkým kritikem předchozího stylu vedení obce a nyní se přiklonil k jeho návratu. Hlavní třecí plochou byl dle jeho slov kromě přísných požadavků na obecní zaměstnance zejména negativní postoj vítězného hnutí k probíhající změně územního plánu s cílem rozšíření těžby štěrkopísku na Číňovský vrch. Právě téma pískovna a její příspěvky obci byly hlavním jádrem sváru – pro některé občany je příspěvek 160 tisíc ročně do rozpočtu dostatečným, pro jiné však nedostatečný až úsměvný nebo nesouhlasí s těžbou v lokalitě jako takovou.
“Odcházíme do opozice. Tím naše práce nekončí – právě naopak všechno teprve začíná.” poděkoval právě odvolaný starosta obce přítomným za podporu a vyzval místostarostu k převzetí vedení schůze. Následně byl hlasy 5ti zastupitelů zvolen staronovým starostou Petr Sýkora. Po té došlo k odvolání předsedy finančního výboru Ing. Stanislava Stejskala a spolu s ním i dvou členů výboru z řad občanů mimo zastupitelstvo. Nahrazeni byli neúspěšnými kandidáty z kandidátky Petra Sýkory z podzimních voleb. Finančnímu výboru pod vedením Stejskala byl vytýkán zejména příliš důsledný přístup při řešení nesrovnalostí v hospodaření školy a účetnictví fotbalového klubu žádajícího o dotaci z obecního rozpočtu. Žádosti o doplnění zástupců dosavadního vedení do finančního výboru, jakožto kontrolního orgánu, byly zamítnuty. U podpory fotbalového klubu se také strhla bouřlivá diskuse o nelegálně vybudovaném potrubí přivádějící vodu pro zalévání hřiště, na jehož výstavbě přes soukromé pozemky někdy i bez vědomí jejich majitelů se obec v loňském roce podílela.
Vítězné Sdružení nezávislých kandidátů “Společně za rozvoj tradičního venkova – Sedlo2018.cz” v jehož čele stál dnes 29letý Jaroslav Zídek ze Žaboklik, původním povoláním oblastní vedoucí maloobchodu a soukromý zemědělec, získalo v podzimních volbách téměř 55 % hlasů a 5 z 9 mandátů při na místní poměry vysoké volební účasti 62 %. Z voleb vzešlý starosta byl ve funkci přes 5 měsíců a stihl získat pro obec ocenění Zlatý erb Ústeckého kraje za nejlepší webové stránky.