Třetí setkání – Chudeřín, Číňov, Sedčice

V neděli 23. 9. 2018 se uskutečnila již třetí setkání s občany v Chudeříně, Číňově a Sedčicích. Účast byla i přes nepřízeň počasí poměrně vysoká.

Naší první zastávkou byl tentokrát Chudeřín, kde nám úkryt před nepřízní počasí poskytl přístřešek na návsi. Účast byla více než hojná – dostavili se téměř všichni tamní občané a téma číslo jedna je vzhledem k vzhledu okolí obce naprosto jasné – pískovna. Řešili jsme samozřejmě i možnosti, jaké z toho pro obec plynou. Občany Chudeřína trápí také infrastruktura – kromě příjezdové cesty a elektrického vedení také kanalizace ze Chban, která u obce ústí. Stejně jako jinde se objevily stížnosti na nízkou informovanost občanů a ceny odpadů.

Následně jsme se přesunuli do Číňova. Zde jsme opět zasedli pod přístřeškem a znovu byl tématem naší diskuse vztah obce a pískovny a také zrychlené řízení změny územního plánu, jež s sebou nese jistá rizika. Bavili jsme se také o dopravním spojení do obce.

Poslední zastávkou dne byl Kulturáček Jednota v Sedčicích. Zde jsme během bouřlivého počasí probírali témata, jako jinde v čele se špatnou informovaností občanů a ceny odpadů. Vévodilo také životní prostředí – čistota ovzduší v zimě a odpadní vody. Spolu s přítomnými občany ze Žaboklik jsme se znovu pozastavili nad konáním akce “Kliky v Žaboklikách” v jiné obci. Dotkli jsme se také spolkové činnosti v obcích a vztahům vedení obce k místnímu spolku.

Na závěr je třeba poděkovat občanům za účast – ať už kvůli nepřízni počasí v Chudeříně a Číňově nebo vzhledem k připravenosti a poskytnutí prostoru v Sedčicích. Nezapomenout musím také na kolegy z kandidátky, kteří dorazili i přes zdravotní obtíže. Děkujeme!

Dovolujeme si všechny znovu pozvat na záverečnou debatu, která se uskuteční v úterý 2. října 2018 od 17:00 v sále hospody v Novém Sedle.