Zápis a záznam z 5. jednání zastupitelstva 27. 6. 2019

Tak jak jsme deklarovali v našem volebním programu, přinášíme informace z jednání zastupitelstva.

Bohužel, kompletní zápis přinášíme s odstupem, neboť nám byl doručen se zpožděním díky umělým byrokratickým překážkám pana Sýkory při vyřizování naší žádosti o jeho zaslání (viz. zvláštní článek).

Úroveň zpracování zápisu, který byl pořizován slečnou Sýkorovou na místě, jeho nestrannost a věcnou přesnost nechť si posoudí každý sám. Může k tomu posloužit i videozáznam, který přinášíme níže.

Samostatný rozbor a dementace lží a osobních útoků nejen připravíme až po zpracování záznamů z předchozích jednání, na která někteří zastupitelé a občané odkazovali.

Například, smlouva na opravu kostela byla vzata na vědomí (důkazem budiž videozáznam) avšak dle zápisu se o ní mělo údajně hlasovat. V tomto duchu byla k předchozímu zápisu podána námitka, která byla na tomto jednání smetena ze stolu. Záznam z předchozího jednání máme samozřejmě také k dispozici a bude rovněž zveřejněn.

Kompletní zápis z jednání

anonymizovaný zápis

Co zápis (a de facto i videozáznam) neobsahuje: nezařazení bodu , kde pan zastupitel Černý žádá o zapůjčení obecní dodávky na dovolenou (5/23/19).

Podklady k jednání ke stažení

Podklady 2019-05 001

Podklady 2019-05-002

námitka ZO 4 2019

Smlouva na opravu kostela – předložená až na místě

nová smlouva kostel sken

Videozáznam z jednání zastupitelstva

Na základě našich předvolebních slibů přinášíme premiérově záznam z jednání. Záznam je částečně anonymizovaný (některá jména byla vystřižena) tak jak vyžaduje legislativa.

Přejeme, pokud možno, příjemné sledování.

Další informace k problematice:

https://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-a-jednani-uredniku/rada/zverejnovani-zaznamu-ze-zasedani-zastupitelstva