Záznam ze 7. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo 31. 10. 2019

Při otevření videa v novém okně naleznete po rozkliknutí popisu pod videem odkazy na časy jednotlivých bodů jednání. Můžete tedy pohodlně přeskočit jen na to, co Vás zajímá.

Podklady k jednání, které jsme měli k dispozici, naleznete ve zvláštním příspěvku.

Časy:

00:35:01 Bod 1. Volba návrhové komise 00:56:01 Bod 2. Volba ověřovatelů zápisu 00:01:26 Bod 3. Program schůze 00:02:18 Bod 4. Kontrola usnesení z minulých jednání zastupitelstva 00:04:14 Bod 5. Pronájem části pozemku p.č. 119/1 v k.ú Břežany u Žatce 00:05:37 Bod 6. Prodej části pozemku p.č. 574/21 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce 00:06:52 Bod 7. Žádost o koupi části pozemku p.č. 891/2 v k.ú. Nové Sedlo u Žatce 00:08:58 Bod 8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – služebosti – NÁVRH 00:11:11 Bod 9. Plán inventur na rok 2019 00:14:38 Bod 10. Žádost o koupi pozemku p.č. 480/51 v k. ú. Nové Sedlo u Žatce 00:15:30 Bod 11. Koupě osobního automobilu pro potřeby OÚ Nové Sedlo 00:22:56 Bod 12. Koupě dodávky pro potřeby OÚ Nové Sedlo 00:26:12 Bod 13. Odvolání – jmenování pověřence pro OÚ Nové Sedlo 00:28:21 Bod 14. Směrnice č. 2/2019 pro plnění práv subjektu údajů 00:29:28 Bod 15. Směna pozemků v majetku obce Nové Sedlo s pozemky v majetku FARM NOVÉ SEDLO, s. r. o. 00:42:11 Bod 16. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 00:42:43 Bod 17. Rozpočtové opatření č. 8/2019 00:47:40 Bod 18. Vznést požadavek Severočeským pískovnám a štěrkovnám, s. r. o., Roztyly o zanechání “zeleného pásu” před obcí Chudeřín 00:50:12 Bod 19. Audit 00:52:22 Diskuse: Dotaz p. Sýkory na JUDr. Stejskalovou 00:55:15 Diskuse: Dotaz p. Sýkory na Ing. Stejskala 01:05:54 Diskuse: J. Zídek – Žabokliky (lampa+kostel) 01:09:22 Diskuse: J. Zídek – snížení daně z nemovitostí 01:12:04 Diskuse: Konfrontace p. Sýkory na Ing. Zídka – nákup mulčovacího stroje 01:13:04 Diskuse: Dotaz občana na podrobnosti zrušení předkupního práva stavebního pozemku dcery pana starosty 01:14:14 Diskuse: Připomínka občana ke zpravodaji V SEDLE 01:16:38 Diskuse: J. Zídek – petice žádající oplocení dětského hřiště v Břežanech 01:20:12 Diskuse: Připomínka občana k diskusi